Поняття і функції торгівлі

 Торгівля - це особлива діяльність людей, пов'язана із здійсненням актів купівлі-продажу і представляє собою сукупність специфічних технологічних і господарських операцій, спрямованих на обслуговування процесу обміну. Суспільний поділ праці і виділення торгового капіталу із загального промислового капіталу виділив торгівлю в окрему самостійну галузь господарства і економіки.  Торгівля дає близько 20% приросту внутрішнього валового продукту. За рейтингом Організованої торгівлі в 2006 р наша країна поступилася лише Індії, а показник «привабливості ринку» Росії був найкращим у першій п'ятірці рейтингу.

Основні функції торгівлі: реалізація виробленої споживчої вартості (товарів). Виконання цієї функції створює економічну передумову для відтворення сукупного суспільного продукту і пов'язує виробництво зі споживанням; доведення предметів споживання до споживачів. Саме за рахунок торгівлі відбувається просторове переміщення товарів від виробників до споживачів, причому в торгівлі тривають процеси виробництва в сфері обігу (а саме - транспортування, зберігання); підтримання балансу між пропозицією і попитом. Одночасно торгівля активно впливає на виробництво в питаннях обсягу і асортименту вироблених товарів; скорочення витрат обігу в сфері споживання (витрати покупців на придбання товарів) шляхом вдосконалення технології продажів, інформаційних послуг і т.п. функції, пов'язані з впровадженням маркетингу, а саме: ринкові дослідження, визначення ціни, створення служб сервісу, розробка товару і т.п. види торгівлі

Торгівля поділяється на два види: Оптова торгівля - це будь-яка діяльність з продажу товарів і послуг тим, хто купує їх з метою або подальшого використання (переробка, пошив), або перепродажу. Тому при оптовій торгівлі товар закуповується великими партіями і в великих обсягах. Роздрібна торгівля - це особлива діяльність людей, пов'язана із здійсненням акту купівлі-продажу товарів кінцевим споживачам. Ця діяльність являє собою сукупність специфічних технологічних і господарських операцій, спрямованих на обслуговування процесу обміну, і є завершальною ланкою руху товару в сфері обігу. У більшості розвинених економік співвідношення кількості підприємств роздрібної торгівлі з чисельністю населення набагато перевищує рівень, який існує в Росії. Наприклад, в США одне підприємство роздрібної торгівлі припадає на 122 людини, в Японії - на 69, а в Південній Кореї - на 42 особи. У Росії магазин чи кіоск доводиться на 400 осіб. Така ж картина і з «оснащеністю» населення торговими площами. Ці обставини відкривають перед підприємцями широке поле діяльності. Вони можуть і повинні докласти зусиль до кількісного та якісного нарощування роздрібної мережі.